Nå ryker førerkortet fortere enn du tror

Fra 1. juli i år ble reglene for prikkbelastning er skjerpet, men Utrykningspolitiet tror ikke alle er klar over det.

– Jeg mistenker at ikke alle har fått med seg de nye reglene for prikkebelastning. Nå ryker førerkortet i et jafs, og det bør folk være klar over, sier UP-sjef i Agder og Rogaland, Øystein Krogstad.

Tidligere har man kunne fått to prikker i tillegg til boten om man har kjørt for fort. Nå er antallet prikker økt til tre.

Unge bilførere mellom 18 og 20 år for dobbelt så streng straff, og vilpådra seg henholdsvis fire eller seks prikker ved trafikkforseelser.

Tyvene venter på at du glemmer deg

Åtte prikker

Grensen for å miste førerkortet er åtte prikker.

– Vi hadde for eksempel en mann i forrige uke som hadde to prikker fra før av. Han ble nå stoppet og fikk tre prikker. Med de gamle reglene ville han beholdt lappen, men siden han er under 20 år ble de tre prikkene doblet til seks, og dermed så mistet han lappen, forklarer Krogstad.

Han understreker at reglene ikke er til for at UP skal kunne ta flest mulig førerkort, men at de er et middel for å få folk til å kjøre lovlig.

Har du sett dette trafikklyset før?

Ekstra prikk

Endringen førte også til at alle overtredelser som medfører prikkbelastning, får én ekstra prikk.

Det betyr at det fra og med 1. juli ikke lenger vil være en eneste overtredelse som kun gir én prikk. Alle overtredelser vil medføre 3 prikker, med unntak av de laveste fartsovertredelsene som vil gi to prikker.

I tillegg er det innført prikkbelastning for fire nye lovbrudd i trafikken. Alle er direkte relatert til trafikksikkerhet.

– En konsekvens av dette er jo at en 18-åring som kjører for fort med et usikret barn i bilen vil miste lappen uansett om han har prikker fra før av eller ikke, forklarer Krogstad.

Husker du denne?

Slik får du prikker

* 60 km/t eller lavere og du kjører 11– 15 km/t for fort: To prikker

* 60 km/t eller lavere og du kjører mer enn 16 km/t for fort: Tre prikker

* 70 km/t eller høyere og du kjører 16 – 20 km/t for fort: To prikker

* 70 km/t eller høyere og du kjører mer enn 20 km/t for fort: Tre prikker

* Kjøring mot rødt lys: Tre prikker

* Ulovlig forbikjøring: Tre prikker

* Brudd på vikeplikten: Tre prikker

Nytt fra 1. juli 2011:

* For liten avstand til kjøretøyet foran: Tre prikker

* Manglende sikring av passasjerer under 15 år: To prikker

* Kjøring i sperreområde: Tre prikker

* Kjøring med trimmet motorsykkel/moped: Tre prikker

* De to første årene du har førerkort, får du dobbelt så mange prikker som andre, og vil dermed tape førerretten allerede andre gang du får prikk.

* Åtte prikker i løpet av tre år = tap av retten til å føre motorvogn i seks måneder

* Blir du tatt for flere overtredelser samtidig, får du så mange prikker som overtredelsene gir til sammen

Varselbrev sendes etter fire prikker

Ønsker du å sjekke om du har prikker må du møte opp på en politistasjon i åpningstiden og ha med deg legitimasjon.