Østlendinger betaler mest i bompenger

Mens østlendinger gjennomsnittlig betaler 1340 kroner i bompenger i året, slipper bilister i nord med 62 kroner.

Hovedveiutbyggingen i Oslo og Akershus pumpet over to milliarder kroner fra bilistene i form av bompenger i 2009. Det viser tall Statens vegvesen har innhentet fra samtlige bompengeselskap i Norge.

Bomstasjonene i Osloområdet er ikke uventet landets desidert største.

Tar man med alle de 13 bompengeprosjektene på hele Østlandet, la bilistene igjen 3,2 milliarder kroner i 2009.

Østlendingene betalte i snitt 1340 kroner per hode i bompenger.

Les også: Norge kan få turborundkjøringer

Billigere i nord

I Nord-Norge, altså i Nordland, Troms og Finnmark, er situasjonen en ganske annen. De to bompengeprosjektene i nord hadde en samlet inntekt på 29 millioner kroner i 2009.

Dermed slapp nordnorske bilister unna med gjennomsnittlige 62 kroner i bompengeutgifter.

Les også: - Den perfekte elbilen finnes ikke

Fem ganger så mye i Oslo

Avstanden mellom Oslo og Akershus og de øvrige bompengeprosjektene i Norge er også stor. Det nest største er bompengeringen i Bergen, med sine årlige inntekter på 387 millioner kroner.

Det betyr at bilister i Oslo betalte mer enn fem ganger så mye i bompenger i året enn bilister i Bergen.

Ser man Vestlandet under ett, skaffet de 28 bompengeprosjektene drøye 1,6 milliarder kroner i inntekter til statskassen.

Les også: Her er de nye politibilene

785 kroner for trønderne

Bilister i Agderfylkene betalte i snitt 1107 kroner per hode i bompenger, og trønderne slapp unna med 785 kroner per hode.

Faktaboks

Fakta

Norges mest innbringende bompengeprosjekter

Hovedveiutbyggingen Oslo/ Akershus: 2,137 milliarder.

Bompengeringen Bergen: 387 millioner.

Nord-Jæren: 319 millioner.

E18 Vestfold: 273 millioner.

Østfoldpakken: 258 millioner.

E6 Trondheim-Stjørdal: 191 millioner.

Haugalandspakken: 164 millioner.

E6 Svinesundforbindelsen: 157 millioner.

E39 Trekantsambandet: 150 millioner.

Tønsbergpakken: 141 millioner.

E18 Aust-Agder: 131 millioner.

Rv. 23 Oslofjordforbindelsen: 130 millioner.

E18 Kristiansand: 110 millioner.

E39 Krifast: 98 millioner.

E39 Thamshavn-Øysand: 83 millioner.